Lær mere

Kom som du er!

 

Hvad er en lægdommer?
Lægdommere er helt almindelige mennesker som dig, der har lyst til at være en aktiv del af vores demokrati.

Betegnelsen dækker over undergrupperne nævninge og domsmænd, og deres opgave er at sidde med i retssager og hjælpe dommeren med at vurdere, om en tiltalt er skyldig eller ej. Samtidig er de også med til at udmåle straffen. Det gør de på befolkningens vegne for at sikre, at en retssag foregår, som den skal.

Helt lavpraktisk betyder det, at de cirka fire dage om året møder om i deres lokale retssal og følger aktivt med, mens forsvarer, anklager, vidner og den tiltalte fremlægger hvert deres syn på en straffesag. Til sidst vurderer lægdommeren sammen med en øvrig lægdommer og en juridisk dommer, hvordan udfaldet skal være af sagen. 

I en typisk retssag er der to lægdommere og én juridisk dommer, som dømmer og udmåler en eventuel straf sammen.

Der er (næsten) ingen krav til dig
Måske kan det lyde som en ordentlig mundfuld at skulle afgøre skyld eller ej og udmåle straf – men du sagtens klare det. Dommeren skal nok hjælpe dig, så du føler dig tryg med opgaven.

Det eneste, du skal bruge, er nemlig din sunde fornuft. Og så en madpakke. Der er hverken forventninger til din viden om jura, din uddannelsesbaggrund eller andet. Der er der nogle få krav, du skal leve op til: 

  • Du skal være fyldt 18 år 
  • Du skal have skal have stemmeret
  • Du må ikke være tidligere straffet for en alvorlig forbrydelse
  • Du må ikke være åndelig eller legemligt svagelig. Det betyder, at du for eksempel ikke må have markant nedsat hørelse eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog. Kort fortalt skal du være i stand til at følge med i en retssag.

Hvis du vil have flere praktiske detaljer om jobbet, så hop over i Q&A. Her kan du også læse om, hvor meget du tjener som lægdommer. 

I videoen kan du høre retspræsident Jørgen Lougart fortælle om, hvorfor han synes lægdommere har en vigtig rolle i retten. 

 

“Det er vigtigt, at der er mange forskellige lægdommere. Både unge, gamle, mænd, kvinder, folk fra forskellige erhverv og mennesker med forskellig herkomst”

Jørgen Lougart, retspræsident ved Retten i Roskilde