Q&A

Spørgsmål & svar

Hvad laver en lægdommer?
Lægdommeren er den juridiske dommers ‘kollega’. Der er to lægdommere med ved straffesager i byretten, hvor den tiltalte nægter sig skyldig eller risikerer at miste rettigheder – f.eks. sin myndighed, sit kørekort eller retten til at føre virksomhed. Lægdommeren sidder med ved retssagen og lytter til de forklaringer, der bliver fremlagt. Samtidig er han med til at vurdere, om den tiltalte er skyldig eller uskyldig. Det sker i fællesskab med den juridiske dommer.

Hvilke krav skal jeg opfylde, for at blive lægdommer?
Du skal være 18 år eller derover. Desuden skal du have stemmeret og må ikke være straffet for en alvorlig forbrydelse. Du må heller ikke være åndeligt eller legemligt svagelig. Det betyder, at du for eksempel ikke må have markant nedsat hørelse eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog. Kort fortalt skal du være i stand til at følge med i en retssag.

Hvilken uddannelse skal jeg have?
Der er ingen krav til din uddannelsesbaggrund – faktisk behøver du slet ikke have en uddannelse. Nogle uddannelser forhindre dig derimod i at være lægdommer. Du må nemlig ikke være advokat, advokatfuldmægtig, minister eller ansat i et ministerie, centraladministration, politiet, fængselsvæsnet, Folkekirken eller øvrige anerkendte trossamfund. Det er for at sikre, at domstolen er uafhængig.

Får man løn som lægdommer?
Ja. Du får 1100 kroner per retsdag som lægdommer.

Hvor lang tid tager det at være lægdommer?

Du skal regne med at bruge cirka fire retsdage om året. Det vil sige, at du skal i retten gennemsnitligt fire dage på et år i den fireårige periode, du er ansat som lægdommer.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forhindret i at møde op?
Skal du til mormors begravelse – eller er du blevet indkaldt som lægdommer, mens du rejser Asiens tyndt med en backpack på ryggen?

Det kan være tilfælde, hvor du kan ansøge om at blive fritaget for dit hverv som lægdommer. Det gælder, hvis der er tale om ekstraordinære grunde til, at du er forhindret. Alle sager er individuelle, og du skal derfor tage kontakt til din kommune for at få en afgørelse. Kontakt også din kommune, hvis du vil vide, hvordan de eksempelvis håndterer lægdommere, der holder sabbatår.

Skal man forberede sig før en retssag?
Nej. Du skal ikke forberede dig. Det vigtigste er, at du møder op og forholder dig til, om den tiltalte er skyldig eller uskyldig. Det skal du gøre på grundlag af de forklaringer, der bliver fremlagt i retten.

Hvordan bliver jeg lægdommer?
Der er tilmelding hver fjerde år, og næste tilmelding er foråret 2019. Find din kommune i tilmeldingsportalen her på siden. Hvis din kommune ikke er med i vores portal, skal du forbi kommunens hjemmeside.